Είσαι μέλος του
Lawn & Garden Club;Log in
Θέλετε να γίνεις; Εγγραφή

Ιανουάριος - Φεβρουάριος: Κλάδεμα αμπελιών

Το κλάδεμα θεωρείτε μια από τις πιο βασικές εργασίες για το αμπέλι γιατί με το κλάδεμα το αμπέλι καρποφορεί τακτικά και κατά συνέπεια αυξάνεται η παραγωγική του ζωή. Το κλάδεμα των όψιμων ποικιλιών γίνεται μια φορά το χρονό κατα την περίοδο Ιανουάριου - Φεβρουάριου. Επίσης το πλάγιασμα των καρποφόρων βλαστών οι οποίοι βρίσκονται σε υποστυλωμένες καλλιέργειες μπορεί να γίνει αυτόν τον μήνα καθώς η κίνηση των χυμών εντός του φυτού έχει αρχίσει.

Στα μεγάλα αμπέλια που έχουν ήδη δημιουργηθεί κεφάλες αφαιρούμε τους νέους βλαστούς που αναπτύσσονται ανάμεσα τους και πάνω στον κορμό. Στα νέα αμπέλια κατά το σχηματισμό των βραχιόνων αραιώνουμε τους βλαστούς έτσι ώστε να σχηματιστούν οι μόνιμες κεφαλές. Αυτά που φυτεύτικαν την προηγούμενη χρονιά, κλαδεύονται στους δυο οφθαλμούς. Η τομή του κλαδέματος πρέπει να έχει αντίθετη φορά από τον οφθαλμό και πάντα να έχει κλίση 45 μοιρών. Επιλέγουμε κληματίδες που προκύπτουν κατά το κλάδεμα που τυχόν να χρειαστούν για εμβολιασμούς ή για μοσχεύματα.

Μάρτιος: Κλάδεμα νέων αμπελιών

Τον μήνα αυτό γίνονται τα κλαδέματα των νέων αμπελιών όπου κλαδεύονται όλα στους δυο οφθαλμούς ειδικά αυτά που φυτεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά. Επίσης το πλάγιασμα των καρποφόρων βλαστών οι οποίοι βρίσκονται σε υποστυλωμένες καλλιέργειες μπορεί να γίνει αυτόν τον μήνα καθώς η κίνηση των χυμών εντός του φυτού έχει αρχίσει.

Η τομή του κλαδέματος πρέπει να έχει αντίθετη φορά από τον οφθαλμό και πάντα να έχει κλίση 45 μοιρών. Επιλέγουμε κληματίδες που προκύπτουν κατά το κλάδεμα που τυχόν να χρειαστούν για εμβολιασμούς ή για μοσχεύματα.

Μάιος: Κλάδεμα αμπελιών πριν την ανθοφορία

Λίγο πριν την ανθοφορία αφαιρούμε τα χαμηλά φύλλα και τους λαίμαργους βλαστούς που βγαίνουν ανάμεσα στις μασχάλες των φύλλων. Επίσης μπορεί να γίνει και κορφολόγημα σε κάθε βλαστό στους 3-4 οφθαλμούς πάνω από το τελευταίο σταφύλι.

Σημείωση: Αποφυγή μολύνσεων

Απολυμαίνουμε τα εργαλεία μας, που θα χρησιμοποιήσουμε για το κλάδεμα για την αποφυγή μολύνσεων που μπορεί να προκύψουν με τα κατάλληλα απολυμαντικά διαλλείματα (οινόπνευμα). Κατά την διαδικασία του κλαδέματος πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλες οι τομές που κάνουμε πρέπει να επουλώνονται με πάστα εμβολιασμού (μάστιχο) γιατί αποτελούν είσοδο διάφορων εχθρών και ασθενειών.Ακολουθεί ο χειμερινός ψεκασμός με χαλκό Blitrex ή Cuproxat, μαζί με λάδι Sunspray και εντομοκτόνο Dursban. Ο χειμερινός ψεκασμός βοηθάει στην απολύμανση των πληγών και στην καταπολέμηση διαχειμαζουσών μορφών εντόμων.

Ο ψεκασμός πρέπει να είναι καθολικός έτσι ώστε να ψεκαστούν ομοιόμορφα όλα τα τμήματα του πρέμνου λαμβάνοντας υπόψη πάντα όλα τα μέτρα φυτοπροστασίας.Οι κλαδεμένες κληματίδες πρέπει να απομακρυνθούν από το αμπέλι μας και να καταστραφούν. Δεν πρέπει να μένουν μέσα στο χώρο μας γιατί όταν σαπίσουν δημιουργούν εστίες μόλυνσης για διαφόρους εχθρούς και ασθένειες. Αφού έχει κλαδευτεί το αμπέλι μας γίνεται χειμερινός ψεκασμός με τα κατάλληλα σκευάσματα για αντιμετώπιση διαφόρων διαχειμάζοντων εχθρών και ασθενειών (έντομα, μύκητες και βακτήρια). 

 

Βήµατα για την συντήρηση του κήπου σας

Αναγνώριση προβλημάτων Επιλογή θεραπείας Βρείτε τα καταστήματα μας> με την βοήθεια των google maps

P.O.Box 12508, Λατσιά, Κύπρος, CY-2250