Είσαι μέλος του
Lawn & Garden Club;Log in
Θέλετε να γίνεις; Εγγραφή

Η φύτευση των νέων αμπελιών γίνεται τον Μάρτιο όπου γίνεται η σήμανση των θέσεων φύτευσης των νεαρών φυτών καθώς και η φύτευση τους. Οι διαστάσεις μεταξύ των γραμμών είναι 2-2,5 μέτρα και αποστάσεις μεταξύ των φυτών είναι 1,2-1,8 μέτρα ανάλογα με την ποικιλία, την περιοχή και την γονιμότητα του εδάφους. Πρέπει να φυτεύονται οι κληματίδες της προηγούμενης χρονιάς που έχουν ριζώσει. Το βάθος φύτευσης είναι περίπου 30 εκ. και οι ρίζες πρέπει να ψαλιδίζονται ελαφριά πριν την φύτευση τους. Όσον αφορά το βάθος φύτευσης πρέπει να είναι (45-50 εκ.) και το υπέργειο μέρος του φυτού να βρίσκεται (2-5 εκ.) πάνω από το έδαφος. Πάνω από το έδαφος πρέπει να αφήνουμε τουλάχιστον δυο οφθαλμούς. Τα φυτά τα οποία πρόκειται να τα φυτέψουμε πρέπει να είναι απαλλαγμένα από εχθρούς και ασθένειες και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές όσον αφορά το μήκος (35-50 εκ.) και το πάχος (1-1,5 εκ).

Το τεμάχιο όπου θα φυτευτούν τα νεαρά φυτά θα πρέπει να καλλιεργηθεί 1-2 φόρες με ελαφριά οργώματα ή με δισκοσβάρνα, ώστε να ψιλοχωματιστεί το έδαφος. Το έδαφος δεν πρέπει να είναι σβολιασμένο γιατί μειώνονται οι πιθανότητες επιτυχίας μας. Επίσης, σημαντικό είναι η σήμανση της θέσεων όπου θα τοποθετηθούν τα φυτά μας. Η προσθήκη του COMPOST ή του BIOPREM σε συνδυασμό με το POTTING SOIL SUPREME κατά την φύτευση αυξάνει την επιτυχία της μεταφύτευσης. Και το COMPOST αλλά και το BIOPREM είναι απαλλαγμένα από σπόρους ζιζανίων.

Όσον αφόρα τις λιπάνσεις, τα αμπέλια τα οποία διαθέτουν σύστημα άρδευσης και λίπανσης χρησιμοποιούμε κρυσταλλικά λιπάσματα τα οποία είναι υδατοδιαλυτά με σκοπό τον εφοδιασμό των αμπελιών μας που ετοιμάζονται να βλαστήσουν με όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία.

 

Βήµατα για την συντήρηση του κήπου σας

Αναγνώριση προβλημάτων Επιλογή θεραπείας Βρείτε τα καταστήματα μας> με την βοήθεια των google maps

P.O.Box 12508, Λατσιά, Κύπρος, CY-2250