Είσαι μέλος του
Lawn & Garden Club;Log in
Θέλετε να γίνεις; Εγγραφή

Η καλλιεργητική περίοδος πλέον έχει τελειώσει και ξεκινά η φυσιολογική πτώση των φύλλων. Με την πτώση του 50-70% των φύλλων πραγματοποιείται ο πρώτος χειμερινός ψεκασμός με BLITREX SUNOCO 7E και DURSBAN για την καταπολέμηση διαχειμάζουσών μορφών ασθενειών και εντόμων και ακάρεων 

Γίνεται μια γενική  επισκόπηση για το αν τα δέντρα έχουν προσβληθεί από εχθρούς και ασθένειες. Η Ζευζέρα χρειάζεται καταπολέμηση  εκείνη την περίοδο. Για την Ζευζέρα γίνεται έκχυση με εντομοκτόνο Valiant 50 EC μέσα στις οπές που δημιούργησε.

Βήµατα για την συντήρηση του κήπου σας

Αναγνώριση προβλημάτων Επιλογή θεραπείας Βρείτε τα καταστήματα μας> με την βοήθεια των google maps

P.O.Box 12508, Λατσιά, Κύπρος, CY-2250