Είσαι μέλος του
Lawn & Garden Club;Log in
Θέλετε να γίνεις; Εγγραφή
Σύνταξη κειμένου: Θαλασσινός Κοτσικόνας
  • PrintFriendly

Εργαλεία

  • Τσάππα
  • Tσουγκράνα
  • Φτυάρι
  • Γάντια κηπουρικής

Υλικά

  • Compost
  • Max Grow (προαιρετικό)
  • Αυτόματο αρδευτικό με λιπαντήρα (προαιρετικό)
  • Δενδρύλια

Βήμα 1: Eπιλογή χώρου

Η επιλογή κατάλληλου χώρου, είναι σημαντικός παράγοντας. Αποφεύγονται χώροι με έντονους δυνατούς ανέμους, ώστε να προστατεύονται τα φυτά μας, αλλιώς θα μείνουν καχεκτικά και δεν θα αναπτυχθούν. Κατάλληλος χώρος μπορεί να είναι ένας χώρος που καλύπτεται απο φυσικούς ανεμοφράκτες, όπως και διάφορα δένδρα. Επίσης, αν υπάρχει κοντά πηγή νερού, δηλαδή διάτρηση με δυνατότητα τοποθέτησης αρδευτικού είναι πολύ καλύτερα, γιατί απλοποιούμε, αλλά και μειώνουμε και τον χρόνο συντήρησης του αμπελώνα και τις ανάγκες μας για νερό. Αποφεύγουμε πότισμα με νερό που περιέχει υψηλή συγκέντρωση αλάτων γιατί τα φύλλα καίγονται περιφερειακά. Σε περίπτωση που δεν έχουμε πρόσβαση σε νερό καλής ποιότητας γίνεται επεξεργασία με κατάλληλες εφαρμογές. Το μέγεθος του οπωρώνα πρέπει να είναι ανάλογο του ελεύθερου χρόνου του οποίου μπορούμε να διαθέσουμε για την περιποίηση και συντήρηση του.

Πάντα είναι καλό να μαζεύουμε τα καιρικά δεδομένα της περιοχής για μια σειρά ετών καθώς και ν'αναλύουμε δείγματα εδάφους. Αυτό θα μας επιτρέψει να επιλέξουμε τις κατάλληλες ποικιλίες για το περιβάλλων του οπωρώνα και να κάνουμε επεμβάσεις (πχ θερμοκήπιο, επεξεργασία εδάφους κτλ) για να μειώσουμε την πιθανότητα προβλημάτων στο μέλλων. Συνήθως θέλουμε πληροφορίες σχετικά με ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία, ύψος βροχόπτωσης, υγρασία, συχνότητα παγετών και χαλαζόπτωσις) καθώς και για λήψη και ανάλυση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εδάφους (μηχανική σύσταση, περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου, αλάτων και pH).

Βήμα 2: Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός

Καλό είναι να σχεδιάσουμε τον κήπο μας πριν ξεκινήσουμε. Να αποφασίσουμε τι, πότε και πόσα θέλουμε να φυτέψουμε, τα διαστήματα μεταξύ φυτών και γραμμών, την τοποθέτηση αρσενικών γυρεοδοτών-επικονιστών (όπου χρειάζονται), την βελτίωση εδάφους, το αρδευτικό σύστημα και δημιουργία αναβαθμίδων σε επίκλινα εδάφη.

Με βάση τα περιβαλλοντικά δεδομένα επιλέγουμε ποικιλίες και υποκείμενα μοσχευμάτων με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. Επιλέγουμε πάντα φυτά που είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλων τους και έχουν ενδογενή άμυνα ενάντια στους εχθρούς και τις ασθένειες της περιόδου. Έτσι μειώνουμε την αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Συνήθως οι ιστορικές ποικιλίες της περιοχής είναι καλά προσαρμοσμένες.

Το φύτεμα γενικά πρέπει να ακολουθεί όσο το δυνατόν ευθεία διάταξη σχηματίζοντας παραλληλόγραμμα, αναλόγως με τις αποστάσεις μεταξύ των φυτών και των γραμμών. Οι αποστάσεις φύτευσης εξαρτώνται από την σύσταση και το βάθος του εδάφους και την ποικιλία. Σε τοποθεσίες με συχνή ξηρασία (νησιά) και μικρό βάθος, οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες και αντίθετα. Γενικά η απόσταση μεταξύ των νέων φυτών είναι από 1 έως και 2 μέτρα, και η απόσταση μεταξύ των "γραμμών" φύτευσης από 2 έως 2,5 μέτρα. Οι διάδρομοι μεταξύ των γραμμών μας βοηθάνε ώστε να μπορούμε να ποτίζουμε και να αφαιρούμε ζιζάνια, σε περίπτωση εμφάνισης τους.

Στις μικρές καλλιέργειες που η άροση γίνεται με μικρές φρέζες, η απόσταση των γραμμών μπορεί να είναι και μικρότερη. Όπου υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένο αρδευτικό με λιπαντήρα για να μειώσουμε τον χρόνο συντήρησης και ν'αυξήσουμε την παραγωγικότητα μας.

Βήμα 3: Ετοιμασία εδάφους

Πρώτη μας εργασία η αφαίρεση των ζιζανίων από το έδαφος. Αν υπάρχουν ζιζάνια πρέπει να αφαιρεθούν γιατί εκτός από φορείς διαφόρων εχθρών και ασθενειών, συναγωνίζονται τις καλλιέργειες σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα τα φυτά μας να μένουν καχεκτικά. Προσοχή κατά την αφαίρεση των ζιζανίων με το χέρι γιατί αρκετά ζιζάνια έχουν αγκάθια για αυτό πρέπει να φοράτε γάντια

Σε περίπτωση που έχουμε αναλύσεις εδάφους και ξέρουμε τις ανάγκες των δέντρων που επιλέξαμε, κάνουμε ανάλογη εφαρμογή λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αναλύσεις, παίρνουμε ενέργειες προς καλή αποστράγγιση και την προσθήκη οργανικής ύλης με εφαρμογή φυτοχώματος (Potting Soil Supreme) και εδαφοβελτιωτικού (Compost). H εφαρμογή γίνεται με σκάλισμα και ανάμειξη των υλικών με το χώμα.

Βήμα 4: Φύτευση

Η φύτευση των νέων δενδρύλιων συνιστάται να γίνεται κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Σημαδεύουμε τις θέσεις με βάση το σχεδιάγραμμα μας και τοποθετούμε πασαλάκια για να τα προσδέσουμε. Τα νεαρά δενδρύλια φυτεύονται είτε γυμνόριζα είτε με την μπάλα χώματος. Αν το έδαφος είναι υγρό πολύ αναβάλλουμε την φύτευση έως ότου το επιτρέψουν οι συνθήκες. Το ριζικό σύστημα των δενδρυλλίων των αείφυλλων ειδών κατά τη φύτευσή τους πρέπει να παραμένει αδιατάρακτο και να περιβάλλεται από χώμα.

Κατά τη μεταφύτευση των εμβολιασμένων δενδρυλλίων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το σημείο εμβολιασμού, δηλαδή το σημείο ένωσης εμβολίου και υποκειμένου, να παραμένει λίγο πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

Βήµατα για την συντήρηση του κήπου σας

Αναγνώριση προβλημάτων Επιλογή θεραπείας Βρείτε τα καταστήματα μας> με την βοήθεια των google maps

P.O.Box 12508, Λατσιά, Κύπρος, CY-2250