Είσαι μέλος του
Lawn & Garden Club;Log in
Θέλετε να γίνεις; Εγγραφή

μονίλια στα οπωροφόρα

  • PrintFriendly

άλλες ονομασίες: φαιά σήψη

επιστημονική ονομασία: Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicοla

τύπος: μύκητας

Συμπτώματα

Η ασθένεια δεν εκδηλώνεται κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλα διαχειμάζει στο δέντρο σε αλλές μορφές (πχ μυκήλιο). Η έξαρση της ζημιογόνας μορφής του εχθρού γίνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Παρουσιάζεται μαρασμός μπουμπουκιών και καταστροφή των ανθέων. Προοδευτικά το φυτό εξασθενεί κι έπειτα καταστρέφονται οι βλαστοί. Επέρχεται μαρασμός μικρών κλαδιών και τελικά αποσύνθεση και μουμιοποίηση καρπού.

Λύσεις

Σε περίπτωση κλαδέματως το χειμώνα παίρνουμε προληπτικά μέτρα για να αποφύγουμε έξαρση με την αύξηση της θερμοκρασίας. Φροντίζουμε να απολυμάνουμε τα εργαλεία μας πριν το κλάδεμα και κάνουμε χρήση μάστιχου στις μεγάλες πληγές για να αποφύγουμε τυχών μολύνσεις. Ως επιπλέων προληπτικό μέτρο γίνεται χειμερινός ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα (εγκεκριμένο για βιοκαλλιέργειες) όπως το Cuproxat ή το Blitrex.

Οι πρώιμες ποικιλίες, δηλαδή αυτές που ανθιζουν νωρίτερα, είναι οι πιο ευάλωτες γίνεται προληπτική εφαρμογή.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε κατά την χρήση χαλκούχων (συνίσταται χαμηλότερη δόση) στην νεκταρινιά όταν σπάσουν οι οφθαλμοί για να αποφύγουμε φυτοτοξικότητες.

Προϊόντα αντιμετώπισης

Γνωρίζατε
ότι...

Κατά την τοποθέτηση των σποροφύτων, προσπαθούμε να μην το τραυματίσουμε αφαιρώντας το από το δοχείο.
 » περισσότερα

Βήµατα για την συντήρηση του κήπου σας

Αναγνώριση προβλημάτων Επιλογή θεραπείας Βρείτε τα καταστήματα μας> με την βοήθεια των google maps

P.O.Box 12508, Λατσιά, Κύπρος, CY-2250